موسیقی درمانی music therapy

موسیقی صرفا یک هنر یا سرگرمی نیست، بلکه از موسیقی به عنوان یک روش درمانی نیز استفاده می شود.

0.999295001349193179_jazzaab_ir

در موسیقی درمانی از موسیقی برای ایجاد آرامش ، تسریع بهبودی در بیماریها، ارتقا عملکرد ذهنی و سلامتی استفاده می شود.

ادامه مطلب

فواید یادگیری موسیقی

 

یادگیری موسیقی فواید بسیاری برای نوازنده دارد که ما چند مورد آنرا در اینجا ذکر میکنیم و امیدواریم که باعث افزایش انگیزه شما پیانوآموزان عزیز شود.

فواید موسیقی
فواید موسیقی

ادامه مطلب