شما در اینجا می توانید شعر و آهنگهای زیبای کودکانه را فرا بگیرید و به آنها در پیشرفتشان در موسیقی (و همینطور در زبان انگلیسی!)  کمک کنید.

ابتدا آهنگ مورد نظرتان را در این صفحه انتخاب کنید

سپس با توجه به نت آنرا اجرا کنید و لذت ببرید.

 

Jingle bells
Jingle Bells

mary had a little lamb
Mary had a little lamb

mc donald
old mc donald

maxres
incy wincy spider

twinkle twinkle
twinkle twinkle little star

when the saints go marching in
when the saints go marching in