دوره مقدماتی پیانو


 دوره مقدماتی


۱۰ درس آموزش های مقدماتی تئوری و عملی همراه با تمرین و رفع اشکال توسط مدرس


آموزش از پایه


قدم به قدم و به زبان ساده


مناسب افرادی که تا کنون آموزش ندیده‌اند

 

نمونه درس ها و ثبت نام

image good 1


 ترم اول


۱۲ جلسه


آموزش اتود و تکنیک و تئوری

به همراه آموزش کامل ۱۰ آهنگ در سطح ابتدایی


 افرادی که دوره مقدماتی و یا آزمون را گذرانده‌اند می‌توانند در این دوره ثبت نام کنند

 

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

دروس پیانو


 ترم دوم


۱۲ جلسه


آموزش اتود و تکنیک و تئوری

به همراه آموزش کامل ۱۰ آهنگ در سطح متوسط


افرادی که ترم اول را گذرانده‌اند می‌توانند در این دوره ثبت نام کنند

 

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

دروس پیانو


 ترم سوم


۱۲ جلسه


آموزش اتود و تکنیک و تئوری

به همراه آموزش کامل ۱۰ آهنگ در سطح نیمه پیشرفته


افرادی که ترم دوم را گذرانده‌اند می‌توانند در این دوره ثبت نام کنند

 

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

دروس پیانو


 ترم چهارم


۱۲ جلسه


آموزش اتود و تکنیک و تئوری

به همراه آموزش کامل ۱۰ آهنگ در سطح پیشرفته


افرادی که ترم سوم را گذرانده‌اند می‌توانند در این دوره ثبت نام کنند

 

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 

  

نمونه درسهای مقدماتی را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.

 

نمونه درسهای اصلی را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.