نام نتها بر روی پیانو

نام نتها در موسیقی اولین درسی است که باید فرا بگیرید. پس با پیانو آموز همراه شوید…

 

 

اجزای اصلی پیانو، کلاویه یا شستی‌ها هستند.

کلاویه‌های پیانو به دو ردیف کلاویه‌های سفید و کلاویه‌های سیاه تقسیم شده‌اند.

در ابتدا نام کلاویه‌های سفید را با هم یاد می‌گیریم:

نت‌ها بر روی پیانو

 

در موسیقی ۷ صدای اصلی (به ترتیب) با اسامی زیر وجود دارند:

دو   ر   می    فا   سل   لا   سی

  کلاویه های پیانو را بشناسید

 

کلاویه‌های سیاه به گروههای ‌۲تایی و ۳‌تایی تقسیم شده‌اند.

بر روی پیانو می‌توانید نت دو  را در سمت چپ کلاویه‌های سیاه دو تایی بیابید.

اکتاو چیست؟

 

فاصله میان یک نت تا اولین نت همنام خودش یک اکتاو نام دارد.

پیانو‌های استاندارد ۷ اکتاو (یا به طور دقیق‌تر ۸۸ کلاویه) دارند.