جای نتها بر روی پیانو

جای نتها روی پیانو

جای نتها روی پیانو با کمک خطوط حامل


وقتی نتها بر روی خطوط حامل به سمت بالا بروند، در واقع کلاویه ها هم به سمت بالای پیانو (سمت راست ما) می‌رود.

ما می‌توانیم با توجه به دوی وسط، جای نتها روی پیانو را پیدا کنیم.

با توجه به اینکه بر روی پیانو چندین کلاویه با نام یکسان وجود دارد، باید جای درست نتها را بر روی پیانو پیدا کنیم.

 

نام نتها

نت خوانی در کلید سل

نت خوانی در کلید سل با کمک خطوط حامل


برای اینکه بتوانیم نت های موسیقی را به خط موسیقی بنویسیم از ۵ خط حامل استفاده می‌کنیم.

حامل عبارت است از ۵ خط افقی و موازی که نت ها بین و روی آنها نوشته می‌شوند و نوشتن و نواختن آهنگ به این وسیله امکان پذیر است.

خطوط حامل از پایین به بالا شمرده می‌شوند.

 

کلید سل و کلید فا

کلید علامتی است که سمت چپ حامل قرار می‌گیرید و برای شناختن نام و موقعیت نت ها به کار برده می‌شود:

کلید سل (برای صداهای زیرتر و بالاتر)

کلید فا (برای صداهای بم‌تر و پایین‌تر)

نت خوانی : قدم اصلی در یادگیری موسیقی

 

نت (الفبای موسیقی): نت ها علامتهایی هستند که صداهای موسیقایی به وسیله آنها نوشته می‌شوند.

نت ها روی خطوط حامل و یا بین آنها نوشته می‌شوند (نت ها به ترتیب یکی در بین خطوط و بعدی بر روی خطوط نوشته می‌شود).