افرادی که ترم اول پیانوآموز را گذرانده‌اند می‌توانند در این دوره ثبت نام کنند

 

ثبت نام ترم دوم