این سازها را اشتباه نگیرید!

گاهی اوقات نام ارگ و کیبورد در ایران به اشتباه به کار میروند. ارگ (ارگ کلیسا) سازی است که قدمت بالایی دارد و در مراسم مذهبی استفاده میشده. برای دیدن فیلمی از این ساز ادامه مطلب را ببینید.

ادامه مطلب