موسیقی درمانی music therapy

موسیقی صرفا یک هنر یا سرگرمی نیست، بلکه از موسیقی به عنوان یک روش درمانی نیز استفاده می شود.

0.999295001349193179_jazzaab_ir

در موسیقی درمانی از موسیقی برای ایجاد آرامش ، تسریع بهبودی در بیماریها، ارتقا عملکرد ذهنی و سلامتی استفاده می شود.

ادامه مطلب

مترونم و انواع آن

میزان تندی و کندی یک قطعه سرعت (tempo) نامیده می شود. برای کنترل سرعتهای مختلف از وسیله ای با نام مترونم استفاده میشود.

توضیحات بیشتر را  در این فیلم ببینید.

ادامه مطلب

سمفونی ۹ بتهوون…سراسر صلح و دوستی

 Beethoven’s 9th Symphony

 زبان هنر زبانی جهانی است، به ویژه هنر موسیقی.  سمفونی نهم بتهوون نمونه بسیار عالی برای تشویق انسانها به صلح و دوستی و کنار گذاشتن دشمنی ها به کمک هنر موسیقی است.

ادامه مطلب