تفاوت عملکرد مغز کودکان و بزرگسالان در زمان یادگیری موسیقی

 

adult-mind
موسیقی برای بزرگسالان

خیلی ها تصور می کنند یادگیری موسیقی را فقط باید از سنین کودکی شروع کرد. در صورتی که این تصور کاملا اشتباه است و افراد بزرگسال خیلی سریعتر از بچه ها می توانند پیشرفت کنند. ولی چه چیزی باعث این تصور می شود و ما  به عنوان یک بزرگسال چگونه می توانیم با دانستن این موارد موانع یاد گیری را از سر راهمان برداریم.

در اینجا به این موارد اشاره می کنیم. ادامه مطلب