پیانوآموز آموزگاری متفاوت

نمونه ویدیوهای آموزشی


 

 

پیانوآموز


 

پیانوآموز یک خودآموز نیست، بلکه آموزگاری متفاوت در خانه شماست.

ما با بهره‌گیری از تکنولوژی و سهولت ارتباطات در دنیای امروز به شیوه‌ای نوین و متفاوت در آموزش پیانو دست یافته‌ایم.

پیانوآموز یک مجموعه آموزشی کاربردی برای یادگیری پیانو است.

 

درباره پیانوآموز بیشتر بدانید

 ویژگی‌های پیانوآموز


 

آموزش‌های کاربردی و گام به گام

 

برنامه آموزشی فشرده و منسجم

 

امکان دسترسی از هر نقطه از دنیا

 

انعطاف زمان یادگیری در طول هفته

 

Next Previous از زبان پیانو آموزان