خط اتحاد

خط اتحاد در موسیقی

 

 

وقتی دو نت همنام و هم‌صدا در کنار هم، با یک خط منحنی به نام خط اتحاد به هم وصل شوند، نت دوم زده نمی‌شود اما نت اول به اندازه کشش هر دو نت ادامه می‌یابد و نگه داشته می‌شود.

بنابراین به کمک خط اتحاد می‌توان کشش نت را به اندازه دلخواه افزایش داد.