دوره مقدماتی پیانو


 دوره مقدماتی


۱۰ درس آموزش های مقدماتی تئوری و عملی همراه با تمرین و رفع اشکال توسط مدرس


آموزش از پایه


قدم به قدم و به زبان ساده


مناسب افرادی که تا کنون آموزش ندیده‌اند

 

نمونه درس ها و ثبت نام

image good 1


 ترم اول


۱۲ جلسه


آموزش اتود و تکنیک و تئوری

به همراه آموزش کامل ۱۰ آهنگ در سطح ابتدایی


 افرادی که دوره مقدماتی و یا آزمون را گذرانده‌اند می‌توانند در این دوره ثبت نام کنند

 

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

دروس پیانو


 ترم دوم


۱۲ جلسه


آموزش اتود و تکنیک و تئوری

به همراه آموزش کامل ۱۰ آهنگ در سطح متوسط


افرادی که ترم اول را گذرانده‌اند می‌توانند در این دوره ثبت نام کنند

 

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

دروس پیانو


 ترم سوم


۱۲ جلسه


آموزش اتود و تکنیک و تئوری

به همراه آموزش کامل ۱۰ آهنگ در سطح نیمه پیشرفته


افرادی که ترم دوم را گذرانده‌اند می‌توانند در این دوره ثبت نام کنند

 

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

دروس پیانو


 ترم چهارم


۱۲ جلسه


آموزش اتود و تکنیک و تئوری

به همراه آموزش کامل ۱۰ آهنگ در سطح پیشرفته


افرادی که ترم سوم را گذرانده‌اند می‌توانند در این دوره ثبت نام کنند

 

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 

 در اینستاگرام پیانوآموز می‌توانید نمونه نوازندگی هنرجویان غیرحضوری را مشاهده کنید

 

   اینستاگرام پیانوآموز

 

نمونه درسهای مقدماتی را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.

 

نمونه درسهای اصلی را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.