نمونه درسهای مقدماتی پیانو

 

آموزشهای این دوره شامل:

نت خوانی در کلید سل، نحوه صحیح نشستن پشت پیانو، ضرب نتها، میزان، نقطه در کنار نت، انواع سکوت، دیز و بمل و بکار، خط اتحاد

ثبت نام دوره مقدماتی موسیقی

  • قیمت: 50,000 تومان