نت خوانی در کلید سل

نت خوانی در کلید سل با کمک خطوط حامل


برای اینکه بتوانیم نت های موسیقی را به خط موسیقی بنویسیم از ۵ خط حامل استفاده می‌کنیم.

حامل عبارت است از ۵ خط افقی و موازی که نت ها بین و روی آنها نوشته می‌شوند و نوشتن و نواختن آهنگ به این وسیله امکان پذیر است.

خطوط حامل از پایین به بالا شمرده می‌شوند.

 

کلید سل و کلید فا

کلید علامتی است که سمت چپ حامل قرار می‌گیرید و برای شناختن نام و موقعیت نت ها به کار برده می‌شود:

کلید سل (برای صداهای زیرتر و بالاتر)

کلید فا (برای صداهای بم‌تر و پایین‌تر)

نت خوانی : قدم اصلی در یادگیری موسیقی

 

نت (الفبای موسیقی): نت ها علامتهایی هستند که صداهای موسیقایی به وسیله آنها نوشته می‌شوند.

نت ها روی خطوط حامل و یا بین آنها نوشته می‌شوند (نت ها به ترتیب یکی در بین خطوط و بعدی بر روی خطوط نوشته می‌شود).